Nettsiden Mat & Helselere om

 

Tilbake til indexsiden

 Siden er redigert den 11.12.2010  (se viktigeartikler og linker under - alt fra 2009)

DET NORSKE BARNEVERN OG DETTE SYSTEMETS HJELPE- APPARAT ER EN STOR KATASTROFE FOR LANDETS BARN OG DERES BIOLOGISKE FOREDRE OG ALLE DE UNGE STOFF-MISBRUKERNE DER UTE!

Vi lever under et sviktende norsk system der politikerne overhodet ikke tar ansvar for deres egne norske statsborgere! Ihvertfall ikke barne-ministere, helseministere og vår statsminister!

(Bildene over er hentet fra Bergens Tidene artikler)

Kjære dere foreldre og pårørende til unge er stoff- misbrukere eller psykiatriske pasienter og som ikke får tilstrekkelig hjelp og behandling "takket være" Stoltenberg - regjeringen! Og enda verre har det blitt i 2010 og vil bli i årene fremover hvis vi fortsatt skal ha Jens som statsminister!

Artikklene (under) som vi har funnet blant annet på Bergens Tidene - BT den 21.02.2009, beviser ytterligere at vi her i landet et sviktende både barnevern, barneminister og helseminister, samt regjering som overhodet ikke bryr seg om våre barn og unges fremtid!

Bare den uerfarenheten tidligere Helseminister- Bjarne Håkon Hanssen utviste ved at han gikk ut i media og kunngjorde ovenfor det norske folk at han skulle reise til Sveits for å finne ut mer om Heroin  med henblikk på å innføre fri heroin på blå resept til heroin- misbrukere her i landet, bevitner atter en gang hvor lettvindt det er for denne regjeringen og våre norske politikere generelt å feie den alvorlige rusproblematikken vi har her i landet under et teppe!

Tidligere helseminister - Bjarne Håkon Hanssen og Jens Stoltenberg - regjeringen, ikke minst denne regjeringes tidligere forskjellige barneministere , samt tidligere Helseminister - Sylvia Brustad, har inntil dags dato hatt god nok tid på seg til å "røske" opp i all grumset som ligger i kjølevannet av deres eget sviktende system, et system som i aller høyeste grad har rammet barn, unge og deres nærmeste pårørende i en årrekke, der vi i dag 2009 ser enda mer stoffmisbruk og psykiske lidelser blant barn og unge, ikke minst fattigstilte i alle aldersgrupper i vårt samfunn! 

Det vi som norske statsborgere flest er fullstendig klar over,  er at vi her i landet IKKE har det man kaller; "et velfungerende hjelpe- og behandlingsapparat" for barn, unge og foreldre som har det økonomisk, sosialt- og/eller psykisk vanskeligstilt. Vi har heller ikke her i landet et velfungerende barnevern bestående av ansatte som bryr seg medmenneskelig og profesjonelt godt nok om hvordan barn og unge som de tvangsplasserer på barnevernsinstitusjoner og fosterhjem har det!

Barnasrett.no  bevitner dette grove faktum, ikke minst alle avisskriverier de siste årene, der man har kunnet lese "side opp og side ned" om barn og unge som ender opp som stoffmisbukere "takket" være barnevernsansatte/kontorer rundt om i hele Norges land som overhodet IKKE bryr seg om hvordan disse barnehjems- og fosterhjemsbarna har det der de blir plassert, enten det er  på barnvernsinsitusjoner, i ungdomskollektiv- og/eller hos en fosterfamilie! Resultatet som følger av våre barnevernsansattes slapphet, ikke minst vår barneminisiters ignorering av ovennevnte alvorlige problematikk, er at vi kan vi regne med at et enda større antall barn vil gå en dyster  fremtid i møte, der et stort antall (av disse) vil ende opp som rusmisbrukere og psykiatriske langtidspasienter. 

Er det slik vi ønsker vårt lands utvikling i fremtiden når vi allerede nå ser den store økningen av heroinmisbrukere her i landet? 

At det også trengs en  stor opprydning i det tafatte norske rettsvesenet vi har her i landet er helt "klinkende klart" at det gjør! For det fungerer ikke og utenlandske narkohandlere er selvsagt godt orientert om hva slags milde straffer for narkotikaimport/handel man har her i landet!   

Er du fornøyd med vårt norske rettsvesen, der det synes å være en enkel sak for våre norske myndigheter med Stoltenberg-regjeringen i "spissen" å putte unge kriminelle med fra før av store psykisk lidelser i et fengsel for så å slippe dem ut etter endt soning til INGEN VIDERE OPP- FØLGING? - Og nå har altså denne regjeringen klart å opprette BARNEFENGSLER (her i landet) som skal gi barn som fra før av er fullstendig sviktet av dette systemets hjelpeapparat og barnevern, eventuelt av deres foreldre,  ENDA MER STRAFF og SKYLDFØLELSE for noe faktisk voksne mennesker er skyld i! Hvordan skal barn og unge i det hele tatt kunne gå en lysere fremtid i møte når våre styresmakt- er med regjeringspolitikere legger opp til et enda mer kontroll- ert, kaotisk og lite medmenneskelig system som får disse unge sjelene som vokser opp til å se på det norske samfunnet med avmakt og forrakt?

Hele vårt norske styre og stell kaller vi selv en eneste "stor bløff" der det sitter politikere ved makten som vi som velgere lar sitte år etter år å tjene store penger på unnlate å seg å gjøre de viktige samfunnsoppgavene de i utgangspunktet skulle være pålagt å gjøre, som de får godt betalt for å gjøre av oss skattebetalere?

Skal vi som norske samfunnsborgere og familier finne oss i å se at vårt samfunn rett og slett går til dundas som følger av våre politikeres totale mangel på å drive en rettferdig helse, sosial- og barnevernspolitikk, der man istedet for å sørge for at barn og unge vokser opp friske, raske og lykkelige, istedet sørger for skape dem om til å bli  utrygge og uharmoniske mennesker, der de ender opp som stoffavhengige og sterkt psykisk lidende? For det er nettopp dette som er det "kalde" fakta under denne regjeringens kontrollerte og umenneskelige system. Et system som lignere mer og mer på et diktatur enn demokrati!

Og det er kun vi som borgere av vårt land Norge som bør ta hvert vårt ansvar med hensyn til å få en STOPP på denne farlige samfunnsutviklingen våre myndigheter med regjering totalt lukker øynene for. Det bør ikke være slik at det bare er et fåtall mennesker blant oss norske samfunns- borgere som skal ordne opp  i alle disse samfunnsondene alene. Vi må være flere og mange skal politikerne og våre myndigheter nå en gang for alle forstå at vi ikke lengre finner i oss at et stort antall barn og unge, ja, til og ,med eldre mennesker i vårt samfunn lider unødig der ute grunnet et SVIKTENDE, KONTROLLERT og KAOTISK system som vi som norske samfunnsborgere ikke har noen større rettigheter i! Et system som ikke eies av oss som bor i dette landet men av våre myndigheter, der de har all makt og myndighet til å skape regler og lover som først og fremst tilfaller dem selv og deres egen politikk og ikke deres vanligstilte medborgere.! 

VÅRE NORSKE POLITIKERE ER MER OPPTATT AV Å ØDSLE UT STATLIGE TILSKUDD TIL UBRUKELIGE UTBYGGINGS/BYGGEPROSJEKTER  ENN Å SØRGE FOR AT FOLK FÅR BYGGET OPP SIN MENTALE HELSE SAMT FØLE SEG LYKKELIG OG TILFREDSE, SAMT HA TAK OVER HODET UTEN Å  MÅTTE SLITE SEG ØKONOMISK IHJEL! 

Det virker for oss som om politikernes prosjekter til utbygging av nye skoler og sykehus, deriblant barnefengsler her i landet er langt viktigere å ødsle ut millioner av kroner årlig på enn det å sørge for at landets innbyggere får BYGGET OPP SIN MENTALE HELSE, SAMT HA ØKONOMI NOK TIL Å OVERLEVE UTEN Å ENDE OPP SOM FYSISK OG PSYKISK LIDENDE OG SYKE! 

Snart kan man regne med at de psykiatriske institusjonen kollapser som årsak av en overflod av psykisk lidende mennesker som har endt opp der som følger av blant annet økonomiske nedgangs- kriser vi alle for tiden er inne i, som vår regjering overhodet ikke vil klare å hamle opp med. SV's leder - Kristin Halvorsen og Statsminister - Jens Stoltenberg gikk 2009 ut i media og kunngjorde for det norske folk av vi i 2013 kan vente oss kraftig arbeidsledighet her i landet! Hvorfor kan de ikke like godt kunngjøre for oss statsborgere at vi i år 2013 som følge av deres sviktende NAV reform-politikk vil få dobbelt så mange heroinmisbrukere, psykisk lidende og fattigstilte her i landet? Er det ikke like greit å bare si det RETT UT - sannheter våre politikere har tiet i hjel i allherrens år og som de fortsatt tier i hjel for å istedet "spille" på vår "godtroenhet" i deres desperate kamp om å få beholde deres velgere og maktposisjon? 

Skriv gjerne til oss - anonymt eller ikke der du deler dine erfaringer om ovennevnte tema med oss andre... 

Tips oss også gjerne om artikler om ovennevnte problemstillinger..  

NÅ ER DET PÅ TIDE AT VI TVINGER FREM FORANDRINGER SKAL VI FÅ EN STOPP PÅ ALL ELENDIGHETEN OG URETTFERDIGHETEN SOM RAMMER SVAKSTILTE GRUPPER I VÅRT SAMFUNN - NORGE ENTEN DET ER YNGRE ELLER ELDRE MENNESKER!

       Usynliggjorte og evighetsstigmatiserte voldsoffere av barn under barnevernet

                                                         (Mine you tube videoer) 

                             Del 1 http://www.youtube.com/watch?v=NJXh4LIs7wE

                             Del 2  http://www.youtube.com/watch?v=ibt0EZ71Gt4

          Andre videoer (under) avHULK's leder om barnevernssvikt og forfølgelse!

                       http://www.youtube.com/watch?v=WAHjhOjhA7M&feature=related

                       http://www.youtube.com/watch?v=iYQraeh1vLE&feature=related

                            Barnevern- og systemforfulgt ung kvinne og mor

                                 http://www.youtube.com/watch?v=qudeSemGK14

                         http://www.youtube.com/watch?v=Q-eXUrLU8Hg&feature=related

                                          HULK leders facebook profil

http://www.facebook.com/reqs.php?fcode=82c074f74&f=100000220227099#!/profile.php?id=725015568

 

BARNEVERNSVIKT RAMMER ET STORT ANTALL BARN OG UNGE, IKKE MINST DERES PÅRØRENDE BIOLOGISKE FAMILIEMEDLEMMER!

 

                          Barneindustrien i dagens Norge

                            http://www.hulk.no/TOMSIDE/barnevernet.html

 

Fra Bergens Tidende - BT den 21.02.2009   

Dopdebuterer på barnehjem 

http://www.bt.no/lokalt/bergen/article797680.ece

Utekontakten i Bergen advarer mot at unge begynner med narkotika på barneverns- institusjoner.

 

Artikkel fra Bergens Tidende - BT den 21.02.2009

Har lært alt om dop i barnevernet
 

http://www.bt.no/lokalt/bergen/article797437.ece

17-åringen røyker hasj daglig på barnevernsinstitusjonen et sted i Hordaland. - De ansatte vet at vi ruser oss. Det virker som de ikke bryr seg, sier han.

 

Fra Bergens Tidende - BT

Barnevernsjente (17) døde
 

http://www.bt.no/lokalt/hordaland/article794994.ece

Jenten i Odda døde mens hun var i barnevernets omsorg. Politiet tror hun døde av å ha ruset seg.

 

                        Fra Bergens Tidende - BT den 25.02.2009

                    Bestemoren bitter på systemet


                         http://www.bt.no/lokalt/hordaland/article800061.ece 

- Vi kan ikke fortsette sånn. Da blir det vanlig at barn dør mens de er i barnevernet sine hender.

 

Fra Bergens Tidende - BT den 21.02.2009

Ungdommer narkotatt

http://www.bt.no/lokalt/bergen/article797585.ece 

Yngstemann bare tolv år. 17 år gammel jente skal ha solgt til dem.

 

Fra avisen : Adressa.no

    Ungdommer ruser seg hos barnevernet

http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article1232248.ece

 

Fra Bergens Tidende - BT den 23.02.2009

Barnevern uten styring
 
http://www.bt.no/meninger/leder/article798209.ece

Avsløringene om rusbruk i barnevernet er rystende. Responsen fra Bufetat beroliger ingen.

 

Fra Bergens Tidende - BT den 24.02.2009

- Hun må gå av

http://www.bt.no/

Høyre mener Anniken Huitfeldt må gå av etter BTs avsløringer om rus og tilsynssvikt i barnevernet.

 

                         Fra Bergens Tidende - BT den 24.02.2009

               Ingen tilsyn med barnevernshybler


http://www.bt.no/lokalt/article799156.ece
 

De er ikke myndige, står under barnevernets omsorg og har fått sin egen hybel. Hvem fører tilsyn med dem? Ingen.

 

Artikkel hentet fra Bergens Tidende - BT

                   16-åring satte fyr på institusjonen

http://www.bt.no/lokalt/article799184.ece 

Som 13-åring debuterte han med hasj på Øvsttunsenteret. Tre og et halvt år senere brente han ned et hus på sin sjette institusjon.


 

Fra Bergens Tidende - BT den 25.02.2009

- Barnevernet takket nei til gratis rushjelp


http://www.bt.no/lokalt/bergen/article800048.ece

Bergensklinikkene ga barnevernet tilbud om gratis opplæring for å hanskes med rus. Men barnevernet var ikke interessert.

 

 

Fra Bergens Tidende - BT den 26.02.2009

– Må velge mellom to onder

 
 
http://www.bt.no/lokalt/hordaland/article801031.ece 

-Det er ille, sier fylkesnemndsleder Bjørg Longva Todnem. Plassmangel tvinger henne til å sende barn til institusjoner de slett ikke burde vært på.

 

Artikkel fra Bergens Tidende - BT - 2009

Skjerper tilsyn etter dopavsløringer
 
http://www.bt.no/lokalt/bergen/article797812.ece 

- Det skal ikke forekomme at barn blir lært opp til å bli rusmisbrukere i barnevernets regi, fastslår ekspedisjonssjef i Barne- og likestillingsdepartementet, Haktor Helland.

 

Fra Bergen Tidende - BT den 27.02.2009

Har ikke rom til barn i krise

  
 

http://www.bt.no/lokalt/article801878.ece 
 
Noen barn i akutt krise får bare en seng på et møterom. Barnevernets kapasitet er sprengt.

 

HULK leders kommentar til artikkelen under:

SKAM DERE dere politikere i Bergen kommune som bevisst har lukket øyne for disse ungdommenes liv og skjebne hele tiden! Dere har visst om all barnevernsvikten som også vi har vært i møte med dere for å gjøre dere oppmerksom på ! At dere har vist allmenheten der ute en gang for alle at dere overhodet ikke bryr dere om hva som foregår bak barne- vernets lukkede dører, er gode nok bevis til at jeg i samarbeide med enkeltpersoner og grupper som har blitt forsømt og tråkket over av barnevernsansatte, skaper vårt eget parti her i landet. Å dette partiet skal såvisst ikke sitte på latsiden med hensyn til å gå i grasrota  for å røske opp all ugresset som ligger godt jordfestet grunnet dere politikeres mangeårig usynliggjørelse av de groteske barnevernsovertramp og sviktende forhold barneverns- etater her i Bergen kommune står for. Ja, over hele landet forøvrig!

En gang var det en Høyre politiker her i byen jeg var på møte hos som mente at jeg ikke skulle tro på alt det unge psykisk lidende og stoffmisbrukere kom for å fortelle meg. Jeg glemmer det aldri! Jo, da du kjære Høyre politiker som sa dette. Jeg, er stolt og glad for at jeg hele tiden siden organisasjonen - HULK startet har lyttet og festet meg til hver eneste setning unge mennesker (spesielt her i Bergen) har kommet og fortalt meg. For gjennom deres rystende fortellinger om hva slags barnevernsforsømmelse og overtramp de i mange år har vært utsatt for, sitter jeg i dag med verdifulle opplysninger jeg skal benytte flittig som politiker fremover. For nå er tiden inne der sannheter skal frem på vegne av unge forsømte og deres pårørende.

Det skal bli SLUTT på den fortielse om de groteske sannhetene vi ser i vårt samfunn som våre politikere her i landet inntil nå har lukket øynene for med det resultat av at et stort flertal borgere av landet lider av stor fattigdom, psykiske lidelser og forskjellige rus- problemer.

Det skal bli SLUTT på at den norske befolkningen skal gå med innebygd redsel og angst   for å tørre å åpne munnen mot de menneskrenkelsene de er utsatt for fra det offentlige kontrollerte systemet vi lever under.

Det skal bli SLUTT på at barn og unge i vårt skal måtte rave rundt i gatene hektet på  heroin og andre rusmidler på grunn av at de regelrett har gitt opp troen om at det finnes noe rettferdig system i vårt norske samfunn, et system som viser sitt medmenneskelig ansikt uttad!

Og det skal bli SLUTT på at man her i landet driver med det jeg selv kaller "storhandel av barn" der barn etter barn blir revet kynisk vekk fra deres biologiske foreldre fordi det ikke finnes og aldri har funnes et hjelpeapparat og hjelpevern som foreldre som har det vanskeligstilt kan henvende seg til for å få hjelp til å mestre oppgaven som foreldre. 

Et barnevern som sørger for å splitte familier på familer har vi her i landet men et FORELDREVERN for å verne om familier og til barnas beste finnes ikke for det vil ikke dere politikere hive penger i. Men hive millioner av kroner årlig ut på barnevernstinstitu- sjoner for barn og fosterfamilier som i altfor mange tilfeller er mer opptatte av lønnen de  får fra kommunen hver måned enn å ta seg av sine fosterbarn, det er visst greit nok det for dere av våre kommunepolitikere og vår regjering - Stoltenberg!

Men nå skal det bli SLUTT på at vi norske statsborgere finner i oss og bli kontrollert og styrt på denne nedverdigende måten. Som norske statsborgere betalter vi nok av skatteavgifter i året til udugelige både offentlige etater og ansatte i disse som kun sitter der med "hendene i fanget" og bare gjør jobben sin for rikelig betaling uten å løfte en finger for å gjøre en god jobb!  Dette alvorlige og URETTFERDIGE faktum skal vårt nye parti dette året ta tak i med "kraftfulle grep" for å få en forandring på.

Nå inviteres dere alle unge, foreldre, pårørende og andre til å ta kontakt med oss for å være med som aktive aktører i vårt nye parti. Ring oss eller skriv en mail. Adressen finner du nederst på siden her.

                    

        Med Vennlig Hilsen

         Lise Tollefsen Slembe

         Leder for HULK

 

Fra Bergens Tidende den 28.02.2009

Bodde på vent i ti måneder

http://www.bt.no/lokalt/bergen/article802760.ece 

Ida og venninnen skulle bo på akuttsenteret i to–tre uker. Oppholdet varte i ti måneder.


Vår kommentar til artikkel under:

Vi i HULK kommer igjen med våre "spådommer" som vi ser at det er endel mennesker her i Bergen som latterligjør! Det er et ordtak som heter: "Den som ler sist ler best, " dette til påminnelse til dere som sitter der hjemme med "hendene i fanget" og ikke har noe annet å fare med en usakelig kritikk av våre innlegg i BT. Vi har sett nok av tragedier på nært hold siden  organisasjonen vår startet i 2006, der vi har hatt å gjøre med barnehjemsbarn/ungdom som rett og slett bare ønsker å dø som følger av den mangelfulle omsorgen de har hatt på de barnehjemmene de har befunnet seg på. En kvinne og mor til to skjønne barn på snart 30 år lider av både angst og i perioder - spise-problemer/forstyrrelser grunnet barnevernets forfølgelse av henne til tross for at hun er en flott mor til sine barn. Denne moren har tidligere i sine unge leveår vært en "kasteball" i barnevernets system, der de istedet for å finne et stabilt og trygt hjem til henne, plasserte henne på den ene etter den andre barnevernsinstitusjonen, til og med på Øvstuntunet (i Bergen kommune)   som er et sted for spesielt de barn og unge som fra før av sliter med rusproblemer! Hun var bare 14 år da dette skjedde, ble ført opp til Øvstuntunet, ned i en kjeller der hun ble kledt naken til skue for en kvinnelig ansatt som regelrett stod å smilte av henne! Dette til tross for at den 14 år gml. jenta verken gikk på rus eller hadde gjort noe galt (kriminelt)! Den 14 år gml. jenta hadde istedet vært utsatt for incest fra hun var i en alder av bare 6 år. Da barnevernet i Bergen hentet jenta etter at bekymrede naboer kontaktet dem da jenta var 14 år, ble hun altså hentet av barnevernets ansatte og dradd kynisk inn i en ventende bil for derifra bli fraktet opp til Øystunntunet der hun redd og fortvilet ble kledd naken! (Dette er visst en rutine på Øvstuntunet i henhold til rutinemessige regler de har for å sjekke at de som kommer inn ikke er i besittelse av russtoff).

Anniken Huitfeldt vet så inderlig godt om alle de ubehandlede klagesakene fra både unge og pårørende som ligger i store mapper rundt om på de offentlige instansenes kontorer, om barn- vernsbarn som både er og har vært utsatt for overgrep og stor omsorgsvikt på de forskjellige institusjonene de er/ har vært på, da også hos overgrep og stor forsømmelse hos fosterfamilier    og av barnevernsansatte. Hun og denne regjeringen og AP partiet har visst om det i alle år men bevisst unnlatt å gjøre noe med dettte GROTESKE FAKTUM. Anniken Huitfeldt i likhet med tidligere barneminister - Karita Bekkemellem har sittet (og sitter fortsatt) med nok av opplysninger om all den barnevernssvikten som foregår her i landet, da hvilken kyniskme og feilsynsing en stor prosent av barnevernsansatte/sakkyndige driver med ovenfor foreldre, ikke minst; deres like- gyldighet med hensyn til å følge opp barn som befinner seg både hos fosterfamilier og på barne- hjemsinstitusjoner.

Her er ett eksempel: En 13 år gml. gutt blir plassert hos en småbarnsfamilie der fostermor på 30 år venter sitt 4 barn. (Dette er her i Bergen). Gutten har fra før av dysleksi og blir fjernet fra sin biologiske mor og 17 år gml. bror grunnet at barnevernet mener moren som ikke går på rus men har en trafikkskade som delvis har gjort henne ufør, ikke er i stand til å ta seg av omsorgen for sin 13 år gml. sønn.

(Jeg som ansvarlig leder for HULK var tilstede for å trøste den gråtende 13 år gml. gutten den juledagen barnevernets miljøarbeider kom å hentet han.)

Etter ca. en ukes opphold hos sin nye fosterfamilie, ringer den 13 år gml. gutten fra Åsane senter hjem til sin mor og forteller at han står alene et sted i området rundt Åsane senter og har lyst til å ta bussen for å reise hjem til sin mor og bror! Moren spør sønnen hvor det unge fosterfamilieparet befinner seg og sønnen svarer: "Jeg vet ikke, de sa bare at de skulle se på en ny bil som de har lysst til å kjøpe." Dette tilfellet her skulle vel være et godt nok bevis på hvor lettvindt barnevernet     i Bergen kommune tar på det med hensyn til hvem de plasserer et barn med fra før av store dysletiske problemer hos, samt hvor lettvindt en god del fosterfamilier ser på det å ha et foster-barn hos seg sett i betrakning med den store summen av penger de månedlig tjener ved å ha ett og gjerne flere fosterbarn plassert hos seg!

Det er disse store summene av statlig bevilgning til vårt norske barnevern hvert år vi i HULK ser med bekymringsfulle øyne på! Hele vårt norske samfunn har rett og slett blitt et " stort marked for salg av barn," et marked som våre myndigheter med regjering står ansvarlig for og LOVPRISER i sine vrangforestillinger om at "Norge skal bli et kontrollert system der alle barn skal både eies av staten og oppdras av staten!" For en annen tanke kan det ikke være når vi i dag - år 2009 finner et stort antall barn plassert hos fosterfamilier og på barnehjem, samt at det har blitt innført krav om at barn skal sitte på skolebenken til langt utover de sene middagstimer.

Hvor blir et av nattbarnehagene Stoltenberg?  

Det må vel være det eneste som mangler nå for at dere skal få full styring over alle norske barn i vårt samfunn akkurat som at dere lar legemiddelprodusenten -  GlaxoSmithKline overta de norske barne - og ungdomskoler ved å innføre prosjektet; " ZIPPY's venner," for å få alle skolebarn diagnostiserte som ADHD lidende og full av andre forskjellige psykiske lidelser, slik at de får   solgt sine livsfarlige giftpiller her i landet som de har gjort i USA og tatt livet av et stort flertall      barn der istedet!

Psykolog - Elsa Wendel har mange opplysninger på sin side her om denne ZIPPY's nye venner hjernevaskingen av norske skolebarn som vår regjering med helsemyndigheter bevisst lukker øynene for da de heller støtter fullt oppom dette skumle prosjektet! Det foreldre rundt om nå må regne med lukker de selv øynene for hva som er selve baktanken med dette prosjektet: "ZIPPY's nye venner." er at de selv kan ende opp med å få en telefon fra skoleledelsen -og/eller barnevernet, der de får beskjed om at deres barn skal under medisinering, hvis ikke så...!!!

Har hatt en slik mor på tråden her som bor i Hallingdal og som kan fortelle meg/oss at selv rektor på sønnens skole truer med at sønnen skal tas fra henne hvis hun ikke går med på medisinering av Strattera som det barnevernet og BUF mener hennes sønn må ta!

Slike ovennevnte eksempler som kommer oss daglig til "øret" er til å KASTE OPP AV!

Så våre dystre spådommer videre er følgende:

Anniken Huitfeldt kommer ikke til å gjøre noen dypgående granskning for å finne ut hva som skjer av sviktende barnevernsforhold rundt om i landet, for så å legge alle disse groteske bevisene fram til offentlig interesse for allmenheten - oss norske statsborgere.

Dette året - 2009 og neste år vil vi finne media stappet full med avisnyheter om enda flere og større tragedier blant barnevernsbarn i vårt samfunn, ikke minst blant foreldre som er fratatt omsorgen for sine egne barn.

Vi vil også kunne lese og høre om:

Et økende heroinmisbruk blant til og med mindreårige og spesielt barnehjemsbarn og unge som er gjengangere på psykiatriske avdelinger/sykehus.

Overgrep av barnehjemsbarn og barn som bor hos fosterfamilier vil øke betrakelig dette året.

De nye barnefengslene som har kommet vil skape enda flere selvmord og stoffmisbruk blant barn som blir plassert der. Om vi ikke får lese om disse tragediene dette året, vil vi ihvertfall neste år - 2010 finne aviser (her i landet) stappfulle av nyhetsoppslag som forteller om barn   som både tar livet av seg og som har fått det enda mer psykisk tungt etter å ha vært plassert i disse fengslene. Dette vet vi med 100 % sikkerhet vil skje!

Vi vil lese nok av store avisoppslag dette året om fortvilede foreldre som mistet sine barn som tok sitt liv og/eller har blitt narkomane som årsak av stor barnevernsvikt!

Anniken Huitfeldt vil fra sin regjeringsposisjon komme med beklagelser på beklagelser på lik linje som det Syvia Brustad gjorde og mange flere i denne "supperegjeringen" har gjort siden de tok til makten!

                                                   Fra Bergens Tidende - BT 

– Barnevernet må granskes     http://www.bt.no/lokalt/bergen/article800593.ece 

AP-politiker i Bergen Hallgeir Utne Hatlevik mener at hans partifelle, statsråd Anniken Huitfeldt, bør sørge for en ekstern gransking av det statlige barnevernet.


 

Vår kommentar til artikkel under:                  

Helsebyråd - Liv Røssland i Frp er en dame som hittil har vært svært opptatt av barn og unges både helse og levevilkår... hm.. har vi trodd inntil nå! For hvis hun har vært det i den lange tiden hun har sittet i Bystyret i Bergen kommune, hvorfor har hun ikke som politiker vært mer aktiv med hensyn til å følge med i hva som foregår bak kullissene på barnevernskontorene i Bergen kommune? ViHULK har tidligere hatt med oss unge tidligere barnehjemsbarn opp til Fru Røssland, der de har sittet og fortalt hva slags regelrett "helvete" de har gjennomgått ved både barneverns- forfølgelse gjennom en rekke år etter at de selv ble foreldre, hvordan barnevernet plasserte dem på rusavveningsinstitusjoner som på Øvstuntunet (i Bergen kommune) til tross for at de ikke var rusavhengige men istedet incestoffere, videre at de ble utsatt for overgrep på barnhjem i Bergen kommune uten at barnevernet gadd å anmelde forholdene men i stedet dysset det hele ned!

Fru Liv Røssland har ihverfall siden vi første gang besøkte henne i 2006 vært klar over den eksisterende groteske forholdene som skjuler seg på baksiden av den "glamorøse" barneverns- fasaden i Bergen kommune.  

Viplanlegger nå å legge ut et videoopptak på vår hjemmeside av en ung kvinne her i Bergen som kan fortelle hva slag overgrep hun har vært utsatt for av barnevernsansatte i Bergen kommune gjennom en årrekke. Jens Stoltenberg har dette video-optaket som han helt sikkert ikke har giddet å høre på siden han på ett år ikke har gitt oss en tilbake- melding på hva han har tenkt å gjøre med det som skjer av sviktende omstendigheter innen de forskjellige barnevernskontorene her i landet. Det samme video-opptaket fikk Sylvia Brustad men gav oss ikke en "lyd" som svar på hva hun kanskje kunne bidra med for å ta fatt i den alvorlige problematikken vi fremla skriftelig for henne. Istedet for- svant hun  bare "stille og rolig" fra sin post som helseminister - sånn helt plutselig! 

Snakk om politisk skuespill!

               

                             Fra Bergens Tidende - BT den 23.02.2009

                          Røssland slakter Bufetat


http://www.bt.no/lokalt/bergen/article799183.ece 

– Det trist at lederen for Bufetat ikke engang har lest rapporten fra Utekontakten om barnevernsbarns rusbruk, sier helsebyråd Liv Røssland (Frp).


 

Fra Bergens Tidende - BT den 23.02.2009

Politiet fjernet barnevernsbarn fra narkosted

 http://www.bt.no/lokalt/article798431.ece

14-åringen bor på barnevernsinstitusjon. Fredag kveld ble han og syv andre barn fra 12  til 17 år funnet på dette kjente samlingsstedet for narkomane.

 

Overdosetall doblet

Mange unge i Bergen kommune setter overdoser av heroinsprøyter i seg!

Tror du vår helsminsister med regjering og andre politikere bryr seg?

Å hva slags milde straffer for  salg og innførsel av narkotika har vi her i landet..?

ALTFOR MILDE STRAFFER!

Er det rart at

Å laaaaaaaangt ifra!!!

http://www.bt.no/webtv/?id=16937

 

                              Vår kommentar til artikkelen under:

Hva dette året - 2009 vil bringe oss av store nyhetsoppslag om barnevernsbarn som både forsvinn- er sporløst, ruser seg stort, samt tar sitt eget liv, vil nok ikke komme som noe stor overraskelse på oss som norske statsborgere. Vi i HULK spår at dette året vil bestå av groteske sannheter som kommer opp til overflaten gjennom store mediaoverskrifter, der i blant politiets fortvilelse over å få dobbelt opp av saker som omhandler barn på rømmen fra barnevernsinstitusjoner, samt kriminalitet utført av mindreårig grunnet ansvarsforsømmelse fra vårt norske barnevern. Men det er dette året, neste år 2010, vil det være helt kaotisk her i landet spår vi, der vi kan regne med masseoppsigelser fra politifolk her i landet, barnefengsler som er fullstappet av psykisk lidende barn som har utført kriminelle handlinger, samt en rekke dårlig argumenterte unnskyldninger og beklagelser fra både barnevernsansatte og fra politisk hold med hensyn til deres egne tidligere sviktende avgjørelser og handlinger.

Hvem er det egentlig av offentlig ansatte her i landet og politikere som vil erkjenne at de gjør en "drittdårlig" jobb som går på bekostning av tusenvis barn og unges liv og helse, ikke minst frem- tidsmuligheter?

                                             INGEN!!! 

 

ARTIKLER UNDER SATT INN I 2009

Fra NRK nyheter - 2008

Etterlyser ikke barna

http://www.nrk.no/nyheter/1.6463324

Barneverninstitusjoner melder ikke fra når barn rømmer. Nå reagerer politiet i flere store byer på at barn overlates til rus og kriminalitet.

 

NB: Les også våre appeller til Statministeren og Helseministeren om ovennevnte tema..

 

Helseminsiter - Bjarne Håkon Hanssen er som dere våre lesere ser, "opptatt" av at barn skal bli tatt på alvor i vårt samfunn Norge ved å lansere boken: Hvem skal hjelpe Jesper. Det han og hans regjering er opptatte med, er å sørge for at barn  som har foreldre som har det økonomisk vanskeligstilt og i tillegg kanskje- ha rusproblemer- og/eller psykiske lidelser blir fulgt opp av barnevernstjenest- en og i verste fall blir plassert i et fosterhjem eller på en barneverns insitusjon! Å ja, de 20 mill. kronene fra HOD budsjettet det i 2008 var snakk om skulle gå til tiltak for barn av psykisk syke og rusmiddelavhengige foreldre, har ikke gått til annet enn til å dekke nye barnevernsansatte på grunn av verdiløse barnevernstiltak, samt dekke de svimlende årslønninger fosterfamilier rundt om får!

Barn som lider under at foreldre har psykiske problemer og/eller rusproblemer   skal plasseres bort på institusjoner, bokollektiv- og/eller fosterhjem, for noe ekstra økonomisk tilskudd for å hjelpe psykisk lidende foreldre eller foreldre som sliter med rusproblemer vil denne regjeringen som alle andre tidligere regjeringer ikke bidra med. Det er bare for deg der ute å gå inn på barnasrett.no og andre linker der ifra for å få en forståelse av hva denne regjeringen legger opp til; nemlig å fjerne flest mulig barn fra deres biologiske foreldre! 

Vårt land - Norge består av et kontrollerende system der det foregår den reneste detektiv og forfølgelsespolitikken der vi hele tiden er under oppsyn av regjeringens lakeier som både er NAV  og barnevernsansatte. Resultatet er at psykiske lidelser og stoffproblemer blant spesielt unge foreldre stiger enda mer, der iblant den innebygde FRYKT og ANGSTFØLELSEN mange foreldre i dag sliter med. 

Istedet for å ha politikere her i landet som sørger for å skape tiltak som hjelper økonomisk fattig- stilte, psykisk lidende og stoffavhengige foreldre til å komme seg ut av elendigheten for å BLI BEDRE FORELDRE, går denne regjeringen og våre norske politikere heller inn for å skape en stor "bølge" av splittede og oppløste familier der barn og de unge i vårt samfunn til slutt blir de største skadelidene - de STORE OFRENE!   

Her i HULK ringer det foreldre hver dag som kan fortelle oss om deres barn som en gang ble tatt i fra dem og plassert både på barnevernsinstitusjoner og i ungdomsbokollektiv under barnevernet, som i dag har blitt stoffmisbrukere! Dette er barn fra 17 år og oppover... 

Og dette alvorlige faktum lukker regjeringen Stoltenberg bevisst øynene for, for å istedet snakke så "gjevt og gilt" om hvilken "nye tiltak" de vil bevilge penger til som ikke er andre tiltak enn de i mange tilfeller UVERDIGE tiltak vårt norske barnevern styrer! 

Kan det være Hr, Stoltenberg & co at deres regjering med deres dobbelmoralske "hjelpepolitikk"  er en stor medvirkende årsak til at rusproblem og psykisk lidelser blant unge under og over myndighetsalder stiger som aldri før her i landet?

Kan det være en feilslått politikk fra ende til annen, der dere som en rødgrønn regjering utøver et enda større press på fra før av fattigstilte og psykisk lidende her i landet, der dere med et kontroll- erende og lite oppfølgende offentlige såkalt; "hjelpeapparat" har andre hensikter enn å være til hjelp FOR FATTIGSTILTE BARNEFAMILER og de som sliter med  PSYKISKE LIDELSER, og som følger av det; RUSPROBLEMER? 

Så hva vil vår regjering med Stoltenberg i spissen, helseminsitereren, barneminsiteren og vårt barne-ombud gjøre med dette voksende alvorlig samfunnsonde? Bruke mer penger på ansettelse av flere ubrukelige barneministere og barnevernsansatta?

INGENTING er det dere vil gjøre med ovennevnte samfunnsonde skal vi tro det vi hittil har sett av amatørpolitikk og politisk løgnpropaganda dere utviser ovenfor det norske folk!

  

            Helse- og omsorgsministeren lanserer barnebok om foreldres rusproblemer

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/pressesenter/pressemeldinger/2008/helse--og-omsorgsministeren-lanserer-bar.html?id=526496

 

Under - noen viktige linker foreldre og du som ung bør ta en nærmere kikk på for å forstå hvor virkelig ILLE der er med hensyn til hvordan barn, unge og foreldre har det under våre norske styresmakter:

 

Vår Kommentar til BT artikkel under:

"skriker" altså barne - og familieminister - Anniken Huitfeldt opp om at "nå skal alle barne-vernene her i landet skjerpe seg med hensyn til å avdekke evt. rusmisbruk på barnehjemmene for  så videre gjennomgå et ruskurs!" Vel og bra Anniken Huitfeldt men langt i fra bra nok med hen- syn til å ta tak i de underliggende årsakene for at barnehjems- og fosterhjemsbarn ruser seg!

Hva hjelper det at barnevernet går på ruskurs når de heller budre gå på et kurs som handler om MEDMENNESKELIGHET OG EVNEN TIL Å FORSTÅ AT DET BARN OG UNGE TRENGER I STORT OMFANG ER MASSE AV BÅDE VARME OG FORSTÅELSE, IKKE MINST KJÆRLIGHET! Forstår ikke du det da Anniken Huitfeldt (hvis du selv engang er mor), at det nettopp er mangel på dette som medfører at disse barnehjems- og fosterbarna ruser seg? Det du gjør i likhet med vår helseminister - Bjarne Håkon Hanssen, er å unngå å ta ansvaret for at disse barnehjemssbarn/unge ruser seg. Dette gjør dere ved å tak i det som ligger på overflaten av de fakta som er selve grunnkilden til at barn som bor på barnehjemsinstutisjoner og i fosterhjem har blitt rusavhengig!

Bjarne Håkon Hanssens løsning på det store heroinproblemet her i landet, er å innføre fri heroin-utdeling til tungmisbrukere istedet for å legge til rette bedre behandlingstilbud for disse, d.v.s at  han yter press på sin egen regjering med hensyn at det her i landet skal bevilges mer penger til full- verdige behandlingstilbud som man finner i endel andre land. Men det Bjarne Håkon Hanssen er klar over, er at hans egen Stoltenberg regjering IKKE under noen omstendigheter vil være villig til   å bevilge noen ekstra kroner på å hjelpe disse stakkars menneskene til å bli heroinfrie.

- Og det samme vet du - Annike Huitfeldt. At det vil koste "flesk" for denne regjeringen å innføre nye og bedre tiltak som skal kunne hjelpe barn og unge til å føle seg lykkelige og trygge der de måtte befinne seg enten det er i sitt eget hjem med sine biologiske foreldre, på barnehjem- og/eller i fosterhjem. -Og da blir det enklere for deg og dine politiske samarbeidspartnere å istedet innføre en "gestapopolitik," der dere er mer opptatte å innføre disse ruskursene til ansatte innen barnevernet der de i tillegg til å skulle lære mer om forskjellige russtoffer også skal lære seg å sette strengere regler til barn og unge som ruser seg! Hvordan tror du Anniken Huitfeldt at barn og unge som fra før av er underernært på kjærlighet skal være villig til å etterfølge disse strenge nye reglene som barneversansatte på de forskjellige barnevernsinstutisjonene nå setter til verks!

Det som vil skje Anniken Huitfeldt, er at man i vårt samfunn - Norge vil finne en enda større prosent barnehjems- og fosterhjemsbarn på "rømmen" og fra "rommen" plassert i barnefengsler rundt om! Den politikken denne regjeringen driver, er en umenneskelig politikk der menneskes liv, helse og trivsel nedprioriteres til de grader!

-Og det VERSTE er at denne regjeringen nå har satt inn ytterligere STRAFFETILTAK ovenfor barn og unge som har fallt utenfor grunnet mange års barnevernssvikt, ved at disse barna og unge i tillegg skal puttes i barnefengsler rundt om! Tror du med din regjering - Anniken Huitfeldt at dette vil skape "snillere" og tryggere generasjon av mennesker her i landet?

 

Artikkel hentet fra Bergens Tidende - BT

Umiddelbare tiltak etter rusavsløringer

http://www.bt.no/lokalt/bergen/article803207.ece 

               Nå skal de ansatte på alle barnevernsinstitusjoner i Norge kurses om rus

 

Krever redegjørelse om barnevernet

http://www.bt.no/innenriks/article817256.ece

Anniken Huitfeldt etter BT-avsløringene den siste tiden.

 

Fra Bergens - tidende - BT

- Eksperter svikter unge i krise


http://www.bt.no/lokalt/bergen/article803886.ece

Det er hjelperne selv som ofte utgjør hindringen for å fange opp ungdommer med selvmords- tanker.

 

 

Fra Bergens Tidende - BT den 02.03.2009

«Alle» bryter loven
 
http://www.bt.no/innenriks/article803889.ece

90 av 114 kommuner bryter loven når det gjelder barnevern, helse- og sosialtjeneste til utsatte barn. – Svært alvorlig, mener helsedirektøren.

                                          

                   BARN og SAKKYNDIGE!
                                                                           Ov
er 1000 linker....!!

                                                       http://www.likestilling.com/linker/linker-barn.html

 

Barnevernet – dessverre en skadevolder
1: Møte med systemet og rettsbehandlingen

http://www.mhskanland.net/page2/page69/page69.ht

 

                              Noe er alvorlig galt i Norge

http://www.knut.com/eksempler_og_bekreftelser/noe_er_alvorlig_galt_i_norge.html  

 

                                    Artikkel fra Bergens Tidende - BT

                  17-åringens femte sykehusjul

En 17-årig jente fra Bergen feirer sin femte jul på en psykiatrisk akuttpost på Haukeland Sykehus.

http://www.bt.no/lokalt/bergen/article798920.ece

 

Hvorfor motstand mot barnevernet?

http://barnevernet.origo.no/-/bulletin/show/39812_hvorfor-motstand-mot-barnevernet

 

Barnog unge flykter fra institusjoner og fosterhjem  

http://www.barnasrett.no/tema/flukt_fra_institusjon_og_foster.htm

 

Fra Bergens Tidende - BT 15.04.2009

                     Barnevernsalarm i hele Norge

                                     http://www.bt.no/lokalt/bergen/article828374.ece

Barn får ikke hjelp når de trenger det. Saker henlegges fordi det mangler ansatte. Mange kommuner har en uforsvarlig barnevernstjeneste.
Utviklingen er bekymringsfull. Faren for at saker glipper er stor. Det er det ingen tvil om.

 

       NARKOTIKA OG RUSPROBLEMATIKK

Vår regjering med helseminister, samt vårt norske rettsvesen lukker bevisst øynene for den økendene narkotikahandelen her i landet.

Er det egentlig så rart at vi finner en økende både narkotikainførsel og narkotikaomsetning her i landet?  For ryktene har spredd seg til andre land der narkohandlere regelrett "ler seg i hjel" over de milde straffene man får for både salg og omsetning av narkotiske midler her hjemme.

Når man tar i betraktning det økende antall av barn og unge som tidlig, helt fra faktisk helt ned til 10 år begynner å ruse seg, samt legger til det økende antall av barnehjemhjemsbarn som ender opp som rusmisbrukere, skal man da som ansvarsbevisst voksent enkeltindivid i vårt samfunn bare lukke øynene for det vi daglig ser og leser om, da alle store tragediene som skjer med rusavhengige og ulykkelige barn som følger av at man her i landet ikke har et hjelpeapparat som fungerer for disse, ei heller ikke en regjering med en helseminister som gidder å bruke tid og en god slump penger til forbedring av dette voksende samfunnsonde!

Nei, det vår regjering med våre helseminister legger opp til, er å gjøre alt så billig som mulig, for det viktigste for dem, er at de kan bruke våre skattepenger og oljepenger til ubrukelige formål og tiltak som for eksempel betale en formue hvert år for nye NAV ansatte, flere sosialsaksbehandlere, mange flotte kurs og goder til disse, enda flere ubrukelige og arrogante ansatte man finner på NAV trygd, flere ubrukelige leger fastleger som sjeldent er tilstede for sine pasienter, enda mer tilskudd til sykehus som ikke bruker øremerkede midler der de skal men bruker de til andre formål, som blant annet betale gammel gjeld!

I takt med alle de UBRUKELIGE formålene og tiltakene denne regjeringen setter til verks, stiger også prosenten av fattigstilte borgere her i landet. Småbarnsfamilier sliter stort økonomisk, de har ikke råd til å betale en skyhøy husleie hver måned, dette går utover tonen mellom foreldrene der hjemme, barn blir offere for mor og fars krangel om penger, barnet lider unødig av å se mor og eller far, eventuelt begge parter slite med psykiske problemer og kanskje rusproblemer i tillegg, barnet vokser til og får selv psykiske problemer, kanskje også i tillegg diagnostisert med ADHD lidelsen til tross for at det er foreldrene som skulle vært diagnostisert for de psykiske lidelsene de har påført barnet! Og så kommer altså barnevernet inn i bildet..!

Det er nesten som om denne rødgrønne regjeringen har planlagt alt på forhånd som:

1. La prisene og skattene til fra før av fattigstilte samfunnsborgere stige..

2 . Sørg for at fra før av fattigstilte og syke unge som andre med lovlig statsborgerskap kommer sist på listen med hensyn til å få en kommunal bolig.

3. Sørg for at småbarnsfamilier, minstepensjonister og andre med fra før av dårlig økonomi får enda mindre å rutte med som årsak av den feilaktige boligpolitikken vi har her i landet.

4. Sørg for å overlate alle samfunnsondene/problemene vi som regjering har påført landets befolkning til alle de godt betalte av våre offentlig ansatte der ute, enten det er NAV arbeid/trygd, fastleger, barnevern, skoler med deres "Zippy's venner" prosjekt i regi av legemiddelslskap, BUP, samt sykepleiere og andre som jobber på spreng innen vårt norske helsevesen!

5. Sørg for å overlate den voksende kriminaliteten (i vårt samfunn) som blant annet går ut på en stigende økning av narkotikainførsel her til landet til politiet. De får jo godt betalt så la de få enda mer av samfunnsonder å hanskes med. Det mest lettvindte vi som regjering kan gjøre og som vil spare oss som regjering for mye hodebry fremover, er å dele fritt ut heroin til alle disse tunge heroin misbrukerne rundt om. Da slipper vi å bevilge en krone på virkningsfulle behandlingstilbud til disse.

6. Sørg for dere i vårt norske barnevern og plassere mest mulig barn på barnvernsinstitusjoner og  i fosterhjem som skattebetalerne kan betale en formue for hvert år. Da har vi som regjering og myndigheter full styring over de fleste barn her i landet. For de barn som ennå ikke er på barnehjem -og/eller i fosterhjem, sørg for at dette nye "Zippy's venner" prosjektet skolene legger opp til, som er i regi, kjøpt opp og betalt av legemiddelselskapet - GlaxoSmithKline, finner ut fortest mulig hvor mange psykisk lidende og ADHD barn vi har her i landet som enten trenger medisiner - og/eller bli satt i kontakt med vårt barnevern. Da har vi "full telling" og kontroll over alle barn her i landet, ikke minst alle foreldre....

Vår regjerings motto kan like godt være:  " La oss tvinge det gjenstående nogenlunde oppegående og delvis friske folk ut i utrivelige og dårlig betalte jobber for at de skal tjene vårt samfunn, og når det gjelder den andre gruppen av psykisk lidende medisinavhengige, stoffmisbrukere og fattigstilte unge som gamle, la de få bli der de er, overgitt til psykiatrien, til institusjoner og alene for seg selv, for vi har andre viktigere ting å ta oss av!"

På 1. mai går mange i tog og roper sine slagord. Jeg selv vil benytte dagen til å planlegge mitt neste trekk mot denne regjeringens urettferdige politikk som har rammet et stort antall av den norske befolkningen. For mitt neste store trekk kommer nå når det nye liberal-humanistiske partiet - Borgerrettighetspartiet (BRP) er etablert.

For nå skal ondskapen og korrupsjonen der ute fordrives av mennesker  med godhet, med- menneskelighet og stor insikt i  hva som egentlig rører seg bak "velferdens glatte fasade" her i landet.

Dere som jobber rundt om i foreninger og organisasjoner med både rusmisbrukere, handikappede, med barnevernsproblematikk, på sykehus og institusjoner. Ta kontakt med oss bli  med som en  aktiv politikere i vårt nye parti. Vi søker spesielt etter mange kvinner i dette partiet enten dere er hus- mødre- og/eller yrkesaktive. Vårt snart nyopprettet part vil bli et parti som skal sørge for at vi her i landet får et bedre helsapparat, barnevern, bedre økonomi til enhver borger, samt boliger nok til alle. Og de tusenvis av hittil forsømte stoffmisbrukere skal endelig få en fullverdig behandling og oppfølgende hjelp utenfor deres eget rusmiljø.

                                                                       MVH

                                                          Lise Tollefsen Slembe

                                

                                                 Fra TV-2 nyhetene 10.07.2009

Narkomane jaget vekk fra Plata da statsministeren kom på besøk klikk her...

 

Helseminister Hanssen beklager måten rusmisbrukere behandles  på i Norge, men hans unnskyldning på TV-nyhetene er en falsk fasade uttad! Hadde han og hans regjering hatt noe samvittighet  i det hele tatt, hadde de gitt disse dødssyke narkomane en fullverdig behandling for lengst og ikke vurdert frem og tilbake om de nå skal få fri Heroin som narkomane i Sveits får. Skamme seg burde våre slappfisker av både regjering og politikere!

                                               Fra TV- 2 nyhetene 05.02.2009

http://www.tv2nyhetene.no/tabloid/article2547484.ece

 

Tatt med hasj og heroin

 
http://www.bt.no/lokalt/bergen/article797621.ece 

                      Asylsøker (35) hadde hendene fulle da han ble stoppet av politiet.

 

  Fra Bergens tidene (BT) 28.04.2009

Ny asylsøker pågrepet


http://www.bt.no/lokalt/bergen/article835992.ece

Politiet mener 26-åringen solgte hasj til tenåringsjente.

 

Overdosetall doblet

Mange unge i Bergen kommune setter overdoser av heroinsprøyter i seg!

Tror du vår helseminsister med regjering og andre politikere bryr seg?

Å hva slags milde straffer for salg og innførsel av narkotika har vi her i landet..?

ALTFOR MILDE STRAFFER!

Hva slags rettsvesen har man egentlig  her i landet, med lover som overhodet ikke holder mål...?

Utenlandske narkohandlere har ingen respekt for våre norske lover og straffeparagrafer-  De vet med deres "kloke" og "smarte" hoder at her i landet slipper man unna med formildede dommer innfører eller selger man narkotika. Å noen få år i fengsel spiller ingen større "rolle" for en utenlndsk narkohandler her i landet. Han vet, at oppfører han seg "pent" i fengselet, slipper han ut lenge før soningstiden er over.

Men nå kommer det et nytt parti som skal sette alle "kluter og midler" til for å få til en forandring på dette samfunnsondet.

http://www.bt.no/webtv/?id=16937

 

ERNA SOLBERG HØYRE (H)

Blogg der hun sier "nei til narkotika."

HULK's leder kommenterer

                                      http://ernasolberg.nettblogg.no/index.html 

 

UNDER ANDRE VIKTIGE LINKER RELATERT TIL STOFF- OG RUSPROBLEMATIKKEN I VÅRT SAMFUNN.

 

Narkoman.net

 

Fra Bergens Tidene 30.okt. 2007

Tre av fire fra karismatiske menigheter
  http://www.bt.no/lokalt/bergen/article419051.ece

Medlemmer med bakgrunn fra Levende Ord og andre karismatiske menigheter har tatt makten i Bergen KrF.

                    HULK leders kommentar er å finne inne i ovennevnte BT oppslag 

                                            

                                             Fmr.no

http://www.fmr.no/kan-rusmiddelbegrepet-overleve.73260-9422.html

              

              Unge Høyre for fri heroin

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sorlandet/3852217.html

Unge Høyre vil gi tunge narkomane i Kristiansand gratis heroin. Det er politisk sekretær i partiet, Espen Saga fra Kristiansand som kommer med forslaget. RISK i Kristiansand mener det er et dårlig forslag.

- Gratis heroin er en dårlig idé
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostfold/1.6332264

 

Fra Dagsavisen

Gratis heroin?

Utfordringene knyttet til misbruk forsvinner ikke ut av livet bare man ønsker det nok, eller fordi man gir misbrukeren metadon. Hva som får folk til å tro at de forsvinner om de får gratis heroin,  er en gåte for meg.

http://www.dagsavisen.no/meninger/article400598.ece?pageNum=1&status=showall

                                       

                                          

GRATIS HEROIN TIL DE STERKESTE

                             Rio rusmisbrukernes interesseorganisasjon   

 

 

      Fra Bergens Tidene 07.05.2005 

                                       Svelget 50 pakker heroin

   Rumeneren (26) ble stoppet på Flesland med et halvt kilo heroin i magen. Nå er han dømt.

http://www.bt.no/lokalt/bergen/article843182.ece

 

HULK's leders kommentar til ovennevnte artikkel 

Når du som leser av BT artikkelen over så forstår du sikkert hvorfor det nå er på tide at vi her i landet får et nytt parti som tar en "oppvask" med våre slapphendte myndigheter og norske retts-vesen som  regelrett gir utenlandske narkohandlere/selgere en "klapp på skulderen" med en mild dom på knappe tre år i et norsk fengsel! Med disse milde dommene og snillismen som herjer blant norske tafatte dommere og våre øverste myndigheter her i landet, er det det samme som å ønske nye narohandlere/selgere "hjertelig velkommen" inn til landet med gjerne enda større mengder med narkotika! - Og våre barn, er de som kanskje blir satt som dealere i handelen deres! En ung tenåringsjente og/eller gutt er det ingen problem for en smart narkohandler å få til å få overtalt til å få solgt deres skitne og urene stoffer rundt om til norske skolebarn og ungdom. Så hva synes du som foreldre og voksen om at det nå bør bli iverksatt mye, mye strengere straffer for innførsel av narkotika her i landet...?

Skal vi hver gang en eller annen utenlands narkotikaforbryter forteller en dommer om "hvor fælt han har det" (som denne mannen som her er dømt til bare tre års soning som det står om i BT) bare synes synd på disse fordi de kanskje oppdikter en historie nettopp fordi de er smarte nok til å forstå at "slik er det norske rettsvesenet her i landet. I Norge finnes det et rettsvesen man bare kan opdikte en trist historie til for å så få en formildet dom, for da går det under ordet PSYKISKE LIDELSER!" Smart tenkt av en utenlandsk narkoforbryter og annen kriminell ikke sant?

Med vårt nye liberale politiske parti (som dere snart finner en egen hjemmeside om med link fra indeksiden vår), vil bli et parti som skal gå kraftig ut mot vårt norske rettsvesen, der vi vil forlange at det blir satt mye strengere strafferammer for både innførsel og salg av narkotika her i landet. Kriminelle narkohandlere og langere med utenlands opprinnelse som ikke har lovlig oppholds- tilllatelse her i landet skal sone en streng straff her, for så bli sendt rett tilbake til eget land, eventuelt bli sendt rett tilbake til sitte eget land der han/hun kan få sone enda strengere straff!  Ingen videre oppholdstilatelse her i landet for disse, ei heller ingen medynk og ettergivenhet fra våre myndigheter med hensyn til å la de få bli allikevel. De skal UT av landet rett etter soning og aldri få slippe inn i vårt land igjen.

Vi har nok av narkotikaavhengige unge og andre her i landet om vi ikke også skal åpne "dørene" med ytterligere"snillisme" for utenlandske kriminelle. Er du enig?

 

 BT's overskrift i artikkelen under burde istedet være:

Denne legen tjener seg søkk rik på legemiddelindustriens markedføring av dopmidler.

 

Bergens Tidene (BT) 10.05.2009

Drar til Belgia for å bli rusfrie

Denne belgiske legen gir narkomane på Vestlandet legehjelp de ikke får i Norge.

http://www.bt.no/lokalt/article844354.ece

 

                      HULK's kommentar til ovennevnte BT artikkel. (står også i BT)

Metadon, Subutex og/eller Subuzone..!

Kan man kalle disse legemidlene for fullverdige behandlingstibud som hjelper narkomane å bli stoffrie er et tema dere i BT bør fokusere med på. For det jeg vet med disse medisinene denne legen definerer under ordet "behandling", er at de bare demper stoffmisbrukerens verste sug etter tyngre stoffer, samtidig blir disse legemidlene brukt som dopingsmidler! Jeg vet det for det er ikke lenge siden jeg holdt på å miste noen i min nære familie som årsak av at subutex ble brukt som dopingsmiddel!

Og dere som ikke vet det men som BT kaller for "ildsjel!" Ja, visst må denne legen være en KJEMPEILDSJEL! Han har jo tjent seg søkk rik på å markedsføre korrupte legemiddelselskaper der ute!

                                                            Lise Tollefsen Slembe 
                                                           Ansv, leder for HULK

 

 

Fra Bergens Tidene 11.05.2009

                                       - Ubegripelig og umoralsk


Europeiske leger tror ikke det de ser i Nygårdsparken. - Hvorfor får ikke de narkomane behandling?

http://www.bt.no/lokalt/article845193.ece

 

HULK leder Lise's kommentar til ovennevnte BT artikkel (finnes også i BT men er noe gramatisk rettet her)

ENDELIG et menneske og professor som vet hva han snakker om med stor medmenneskelig innsikt hensyn til det han ser av groteske sannheter om det sviktende behandlingapparatet vi har for narkomane her i landet. TAKK kjære BT for å presentere denne mannen med sine verdifulle budskap her i dag.

Ja, hva kan så gjøres for narkomane i dag annet enn å godsnakke med dem i parken som det nå kirkens bymisjon skal i gang med, dele ut matpakker og gi dem noen medisiner som de gjerne selger for "blodpris" for å få seg enda sterke dop..?

Hva kan vi gjøre Hr. helseminsiter Hanssen enn å bare gi dem en neve FRI heroin som en midler- tidig erstatning på deres heroinsug, som de kanskje igjen blander ut for å så eventuelt selger videre?
Har du ingen gode ideer du som er så GODT lønnet som vår helseminister? Hm.. det trodde jeg da..!

Ja, for det er mange som venter på at du som vår helseminister sitter med alle gode ideer om hva som skal til for at alle de tusenvis av narkomane unge som andre her i landet skal en FULLVER- DIG BEHANDLING som fjerner giftstoffene i kroppen deres en gang for alle, slik at de kan leve som lykkelige, friske og sunne mennesker i dette liv allikevel!

Jeg vet hva som skal til Hr. Hanssen og er det ikke rart, jeg er bare et "lite" vanlig menneske i   dette samfunnet som mine medsøstre og brødre der ute og allikevel sitter jeg med en drøssevis     av erfaringer fra både min fortid (som alle andre der ute) og som leder i HULK organisasjonen,  nok til å vite hva som skal til av fullverdig behandling for disse somatisk syke og belastede menneskene.

Egentlig burde jeg tie BOM stille om mine egne ideer i og med at jeg denne måneden er med på å opprette et nytt liberalt parti FOR FOLKET og SLITERNE i vårt norske samfunn, men siden det haster, så kaster jeg istedet "ballen" over til våre SLAPPFISKER av andre partipolitikere her i landet med følgende ide og forslag. Så får vi se om dere er "kloke" nok til å ta "not" av ideen min her!

Det første som må til er å få vekk de narkomane fra de FÆLE hospitsene de bor på, der de bor tett i tett med andre narkomane og der stoff - dealing/omsetning foregår som verst. VEKK med kommunenes narkoreir av hospitser over hele landet. De narkomane er MENNESKER med hjerte og en sjel og fortjener IKKE å bli stuet sammen på disse utrivelige hospitsrommene med gardiner hengendes som fillehauger foran vinduene deres!

Nr 2. er å få de narkomane vekk i fra deres eget miljø i den byen de oppholder seg og ut i trivelige naturforandringer.


NR 3. Få vekk NAV reformen og alle de ubrukelige godt lønnede ansatte der for å så istedet bruke penger på en NY reform, som er å få alle de norske gårdeierne rundt om til å ta i mot narkomane og andre rusmisbrukere til hjelp på gården sin.

BYGG ut kommunale trivelige leiligheter på landområder der det finnes gårdeiere som vil ta disse imot for å få dem i aktivitet med noe som vil styrke dere mentale helse, da kombinert med at der finnes fagansatte som følger dem daglig opp med psykologiske samtaler/samtaleterapi og annet   de måtte ha behov for å få hjelp til. Leiligheter for de narkomane med et ekstra tilbygg der det bor/finnes fagansatte, enten de nå er utdannet psykiatere- og/eller psykologer. Gjerne også verne- pleiere og miljørbeidere som følger med i arbeidet deres på disse gårdsbrukene.

I dette rusavvenningsprosjektet som bør foregår over lang sikt, skal de narkomane ha dekket     (som alle andre) penger til livsopphold og for den månedlige husleien. Istedet for å gjøre som sosialkontorene gjør, dele ut et fast månedlig bidrag til livsopphold, deles livsoppholdpengene    opp i ukentlige bidrag så penger de får først og fremst går til mat og ikke dop.

På disse stedene skal det føres stor kontroll med den narkomanes mentale helse til enhver tid.

La de narkomane få bli boendes i sine leiligheter og eventuelt få fortsette å delta i gårdsarbeide, eventuelt etterhvert bli lønnet som ansatt på et gårdsbruk etter for eksempel ett halvt år/ ett års gratis jobbeinnsats på disse gårdene.

Mange narkomane jeg har snakket med har sagt at min ide for de er en STOR ØNSKEDRØM. De vil vekk fra sitt stoffmiljø og gjerne på landet. De som bor her i byen kan for eksempel komme til en gård på østlandet og omvendt.

Vel, dette var mitt forslag og gjør ikke denne regjeringen- og/eller andre partipolitikere noe med   min ide, skal jeg selv som kommende politiker være den første til å få satt ideen til verks.

FOR NÅ MÅ DET HANDLES OG IKKE MER TOMPRAT FRA POLITISK HOLD!

  

 

                                              Fra Bergens Tidene (BT) 27.09.2008

                                           Alle SKAL gjøre noe

        Erna Solberg (H) vil ha en lov som krever at alle som ikke er i jobb skal ut fra TV-stuen.

http://www.bt.no/nyheter/innenriks/--Alle-SKAL-gjoere-noe-896481.html

 

HULK's leder - Lise's kommentar til ovennevnte BT artikkel (står også i BT )

Refererer til noen av Erna Solbergs Uttalelser her:

– De må bevise at de er syke i stedet for at hjelpeapparatet fokuserer på hva de kan gjøre. De sykeliggjør folk. Derfor mener vi at uansett hjelpesystem, så lenge du ikke er så syk at det er helt umulig å jobbe litt, så skal du være i en eller annen form for aktivitet.

Hvem skal bevise hva Erna når det finnes mennesker som sliter med hjerneskader, som legene ikke klarer å "bevise" hjerneskadens omfanget av, og der disse hjerneskadde sliter med store konsentrasjonsproblemer og i tillegg fysiske lidelser som de ikke får behandling for! Men ut i  jobb skal de tvinges av NAV, inntil en ulykke rammer dem på den dårlige sikrede arbeidplassen  de befinner seg.

Så har vi alle med selvskading og store depresjoner, og de som har tidligere har vært langtids- pastienter på psykiatriske sykehus, som har blitt så mentalt svekket av medisiner og diagnoser  leger og psykiatere har gitt dem en årrekke og der de faktisk står i fare å kunne få en hjertesvikt anstrenger de seg fysisk for mye! Vet du Erna, Jeg opplever det stadig vekk her i organisasjonen HULK, unge og andre som faktisk plutselig dør som årsak av at hjertet deres pluttselig svikter,   om de så enten har gått på sterke antidepressive/psykotiske giftmedisiner i mange år eller er under nedtrappning av disse etter mange års forbruk! Uansett om det er det ene eller andre så er disse menneskene for lidende og syke til å være i noen som helst aktivitet gjennom NAV. Det er behandling disse menneskene trenger som de IKKE får her hjemme eller dekket gjennom trygde- ordningen. Den behandlingen det dreier seg om for disse, er MENTALTØDELEGENDE og DØDELIGE medisiner.

Hva med alle dødssyke stoffmisbrukere i vårt samfunn, som jeg mener dere som parti for lengst kunne ha sørget for fikk et FULLVERDIG behandlingtilbud? Skal det nå være så lett for for dere politikere, både dere i Høyre og alle de andre BORGELIGE partiene her i landet å sende disse ut     i et NAV tiltak eller jobb og ferdig med det! Skulle ikke disse snart få et behandlingstilbud fra dere politikere som medvirker til at den dødelige giften de har i kroppen sin forsvinner..?

Å hva nå Erna Solberg med hensyn til den propaganda dere som politikere og media SPYR UT  om den forferdelige svineinfluensaen som alle bør ta den «helsebringende» Svinevirus-
sprøyten for:?

Vil bli det bli en økning av aktiviserte og oppegående nordmenn av den grunn Erna..?

Det kan jeg aldri tenke meg, snarere tvert om!

Og hvem er det som sykeliggjør folk Erna Solberg? Er det ikke denne regjeringen med den drittdårlige helsepolitikken de har lagt opp til i alle år?


                                                         Lise Tollefsen Slembe

                                                   

                                                         Lise Tollefsen Slembe
                                                      Ansv. leder for HULK org.


                                              HULK's mail adresse er:

                                                                           hulk@broadpark.no

                                                                                              Tlf.nr til daglig leder:

                                                                                            55290384/97136515